Tilrettelagt tilbud


Vi ønsker å være en inkluderende menighet, der alle opplever at de er velkomne og ønsket. 

Alle våre gudstjenester, trosopplæringstiltak, barne- og ungdomsopplegg og andre arrangementer er åpne for alle. Dersom det er behov for tilrettelegging av ulikt slag i forbindelse med dette, ønsker vi gjerne at dere tar kontakt. I tillegg har vi noe eget opplegg, spesielt tilrettelagt for mennesker med funksjonshemming. Dette inkluderer gudstjenester, lørdagskafé, kor og fellesturer til Solgården. Les mer om disse tilbudene under, og ta kontakt hvis dere har noen spørsmål.

Velkommen!