Hva er konfirmasjon?


Konfirmasjon er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. I konfirmasjonstiden vil du med andre ord lære hva den kristne tro handler om.


Tidligere ble konfirmasjon forstått som en handling der konfirmantene skulle bekrefte dåpsløftet som ble gitt da de ble døpt. I dag ser vi på konfirmasjonen som en handling der Gud, i forbønnen, bekrefter sin omsorg for oss. 

Dåp
Til tross for denne endringen, er konfirmasjon fortsatt nært knyttet til dåp. Det er dåpen som forbinder oss til Jesus, og som gjør oss til medlemmer av kirken. Derfor må alle være døpt for å bli konfirmert. Om du ikke er døpt, kan du bli det i løpet av konfirmasjonstiden. Årlig blir cirka 1.000 konfirmanter døpt i løpet av konfirmasjonstiden. Du kan derfor melde deg til konfirmasjon uavhengig av om du er døpt fra før eller ikke. 

Må jeg være kristen for å bli konfirmert?
Konfirmasjonstiden er åpen for deg som tror, tviler eller bare vil vite mer. Vi tar opp de store spørsmålene i livet, med temaer som skapelse, identitet, bibel, bønn, Jesus, sex og etikk. I møte med dette ønsker vi at konfirmantene skal få være åpne, nysgjerrige og spørrende.

Ansvarlig for konfirmasjon i Fjellhamar menighet er undervisningsprest Espen Hægeland. Ta gjerne kontakt hvis du har noen spørsmål. 

 

Undervisningsprest - Fjellhamar

Espen Hægeland

95994346

Send epost