Vårkonfirmasjon - uten leir


Dette er et tilbud til de som ikke ønsker å dra på leir, der all undervisningen foregår i kirken. 


Vi anbefaler alltid å velge et tilbud med leir. Det er mange som angrer når de får høre hvordan de andre konfirmantene hadde det på leir. Det er også mange muligheter for å tilpasse tiden på leir, slik at den blir best mulig. 

Samtidig inneholder konfirmasjonstiden mer enn leir. Uansett hvilket konfirmasjonstilbud du velger, er undervisningen lik. Alle tilbudene inneholder samlinger i kirken, med undervisning og annet opplegg. Vårkonfirmanter uten leir har felles samlinger med vinterleirkonfirmantene, syv onsdags-ettermiddager gjennom skoleåret. Utover disse har man noen egne samlinger, ettersom leirkonfirmanter har en del undervisning på leir. 

Alle konfirmanter deltar på minimum fem gudstjenester og fem kvelder på ungdomsklubben Kjlrn

Vårkonfirmanter uten leir har oppstart i oktober, og konfirmasjonsdato lørdag 7. mai. Tilbudet er gratis.

Påmeldingsfrist er satt til 25. august, meld deg gjerne på i god tid før dette.

Påmelding Vårkonfirmasjon 2022

Ta gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål.

Undervisningsprest - Fjellhamar

Espen Hægeland

95994346

Send epost