Menighetsrådet


Menighetsrådet har det overordnede ansvaret for menighetens arbeid. De utvikler strategier, fordeler midler, prioriterer og organiserer aktiviteter. 

Menighetsrådets ansvar kan utledes av kirkeloven § 5 og § 9, av gudstjenestebøkene og av vedtak i Kirkemøtet. Med unntak av noen spesielle oppgaver, står menighetsrådet forholdsvis fritt til selv å vedta hva det vil gjøre og hvilket omfang virksomheten skal ha. Les mer om dette her...

Les referater/innkallinger

Trykk på knappen over for å finne en oversikt over referater og innkallinger fra menighetsrådets møter. Her kan du lese hvilke saker som diskuteres og holde deg oppdatert på hva som skjer. 

I tillegg til menighetsrådet, finnes en rekke utvalg med mer spesifikke ansvarsområder.

Menighetens øvrige utvalg

Menighetsrådets medlemmer velges for en fireårsperiode. Under finner du en oversikt over rådets nåværende medlemmer. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, eller en sak du ønsker at menighetsrådet skal drøfte.