Menighetsrådet


Menighetsrådet har det overordnede ansvaret for menighetens arbeid. De utvikler strategier, fordeler midler, prioriterer og organiserer aktiviteter. 

Menighetsrådets ansvar kan utledes av kirkeloven § 5 og § 9, av gudstjenestebøkene og av vedtak i Kirkemøtet. Med unntak av noen spesielle oppgaver, står menighetsrådet forholdsvis fritt til selv å vedta hva det vil gjøre og hvilket omfang virksomheten skal ha. Les mer om dette her...

Les referater/innkallinger

Trykk på knappen over for å finne en oversikt over referater og innkallinger fra menighetsrådets møter. Her kan du lese hvilke saker som diskuteres og holde deg oppdatert på hva som skjer. 

I tillegg til menighetsrådet, finnes en rekke utvalg med mer spesifikke ansvarsområder.

Menighetens øvrige utvalg

Menighetsrådets medlemmer velges for en fireårsperiode. Under finner du en oversikt over rådets nåværende medlemmer. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, eller en sak du ønsker at menighetsrådet skal drøfte. 

Leder

Arild Isaksen

913 70 599

Send epost

Medlem

Jørn Espen Fjelle Aleksandersen

922 36 847

Send epost

Medlem

Geir Morten Førland

99241088

Send epost

Medlem

Marit Kristine Hofset

91162829

Send epost

Medlem

Bente Helle Molstad

90163403

Send epost

Medlem

Anita Reitan

45234227

Send epost

Medlem

Rune Robsahm Kjørven

Nestleder

Kirsti Harda Frøshaug

48182640

Send epost

Sokneprest - Fjellhamar

Tor Martin Synnes

97114582

Send epost

Varamedlem

Hans Magne Gravseth

97727123

Send epost

Varamedlem

Jostein Helland

93030878

Send epost

Varamedlem

Monica Jørgensen Holm

92209766

Send epost

Varamedlem

Kari Olafsrud

98609196

Send epost

Varamedlem

Bjørn-Olav Solheim

90408860

Send epost