Menighetsråd

Menighetsrådet


Med unntak av Gud selv, er det menighetsrådet som sitter med det overordnede ansvaret for menighetens arbeid. De utvikler strategier, fordeler midler, prioriterer og organiserer aktiviteter. 

Menighetsrådets ansvar kan utledes av kirkeloven § 5 og § 9, av gudstjenestebøkene og av vedtak i Kirkemøtet. Med unntak av noen spesielle oppgaver, står menighetsrådet forholdsvis fritt til selv å vedta hva det vil gjøre og hvilket omfang virksomheten skal ha. Les mer om dette her...

Les referater/innkallinger

Trykk på knappen over for å finne en oversikt over referater og innkallinger fra menighetsrådets møter. Her kan du lese hvilke saker som diskuteres og holde deg oppdatert på hva som skjer. 

I tillegg til menighetsrådet, finnes en rekke utvalg med mer spesifikke ansvarsområder.

Menighetens øvrige utvalg

Menighetsrådets medlemmer velges for en fireårsperiode. Under finner du en oversikt over rådets nåværende medlemmer. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, eller en sak du ønsker at menighetsrådet skal drøfte. 

Leder

Arild Isaksen

913 70 599

Send e-post

Medlem

Jørn Espen Fjelle Aleksandersen

922 36 847

Send e-post

Medlem

Marit Kristine Hofset

414 35 520

Send e-post

Medlem

Bente Helle Molstad

Send e-post

Medlem

Astrid Stendal Ralger

91537187

Send e-post

Medlem

Christiane Hjørdis Ingebjørg Skjeppestad Spilling

913 26 216

Send e-post

Medlem

Marte Anundsen Vilming

986 52 291

Send e-post

Nestleder

Kirsti Harda Frøshaug

48182640

Send e-post

Sokneprest - Fjellhamar

Tor Martin Synnes

97114582

Send e-post

Varamedlem

Steinar Hansen

997 85 808

Send e-post

Varamedlem

Rolf Hay

Send e-post

Varamedlem

Reidar Kavlie-Borge

900 26 200

Send e-post

Varamedlem

Bjørn Olav Solheim

48 99 59 18

Send e-post