Råd og utvalg


Menigheten har ulike utvalg, med ansvar for ulike områder av menighetens arbeid. 


Det er mange frivillige som bidrar, både i og utenfor utvalgene. Arbeidet som drives er helt avhengig av disse. Dersom du ønsker å bidra, enten i et utvalg eller på annen måte, ikke nøl med å ta kontakt!

Vil du bidra?

Det overordnede ansvaret for menighetens arbeid ligger hos menighetsrådet. Mer informasjon om dette finner du her. Under følger en oversikt over menighetens øvrige utvalg.

 

G2-utvalg:

Marte Vilming
Cecilie Aa
Kristian Ralger
Øyvind Voie
Brynjar Sætre
Karina Fredly Sætre
Joachim Nordseth
Espen Hægeland

Seniorutvalg
Ragna Solberg

Kari Olafsrud

Kirsten Vistnes

Christina Eikrem

 

Forbønnstjenesten:

Elsa Weihe

Ada Bakke
Oddrun Larsen
Gerd Drægebø
Unni Skarholm
Grete Holme
Gudveig Sirevåg
Solveig Ripen
Hallgjerd Olsen
Inger Christensen
Christina Eikrem

Misjonsutvalg:

Fredrik Moe Bråttvik
Ole-Magnus Olafsrud
Karina Fredly Sætre
Kristian Kleven Lyng
Tor Martin Synnes

Diakoniutvalg:


Astrid Ralger
Siv Bonde
May Morken
Christina Eikrem

Emma Ekern

Anne Berit Tvedt

Trosopplæringsutvalg:

Brynjar Sætre
Magnus Stensrud
Marianne Huuse
Ida Jørgensen
Rolf Hay
Erling Hauge
Kristoffer Brabrand
Espen Hægeland

Giverutvalg:

Kristoffer Brabrand
Steinar Hansen
Tor Martin Synnes

TirsdagsTapas:

Geir Morten Førland
Øyvind Voie
Anita Reitan
Espen Hægeland

Medarbeiderutvalg:

Elisabeth Lund

Anita Reitan

 

Julemessekomité:

Marit Hofset
Jostein Helland
Monica Holm

Praktisk gruppe:


Johan Ulvestad
Tove Signora Magnussen
Anne-Karin Kolbu

Mehmet Berg

Selma Berg

Ungdomsråd

Espen Hægeland

Øystein Skarholm

Emma Ekern

Annette Nordby

Fredrik Moe Bråttvik

Joackim Nordseth