Råd og utvalg


Menigheten har ulike utvalg, med ansvar for ulike områder av menighetens arbeid. 


Det er mange frivillige som bidrar, både i og utenfor utvalgene. Arbeidet som drives er helt avhengig av disse. Dersom du ønsker å bidra, enten i et utvalg eller på annen måte, ikke nøl med å ta kontakt!

Vil du bidra?

Det overordnede ansvaret for menighetens arbeid ligger hos menighetsrådet. Mer informasjon om dette finner du her. Under følger en oversikt over menighetens øvrige utvalg.

Gudstjenesteutvalg:

Rolf Hay
Ingebjørg Ulvestad
Kjell Magne Værnes
Maria Brabrand
Tor Martin Synnes

G2-utvalg:

Marte Vilming
Cecilie Aa
Kristian Ralger
Øyvind Voie
Brynjar Sætre
Karina Fredly Sætre
Joachim Nordseth
Espen Hægeland

Seniorutvalg:

Reidar Kavlie-Borge
Gunnar Førland
Ellen Vold
Ragna Solberg

Forbønnstjenesten:

Ada Bakke
Oddrun Larsen
Gerd Drægebø
Unni Skarholm
Grete Holme
Elsa Weihe
Gudveig Sirevåg
Solveig Ripen
Hallgjerd Olsen
Inger Christensen
Maria Brabrand

Misjonsutvalg:

Fredrik Moe Bråttvik
Ole-Magnus Olafsrud
Karina Fredly Sætre
Kristian Kleven Lyng
Tor Martin Synnes

Diakoniutvalg:

Ellen Kavlie-Borge
Lasse Ralger
Astrid Ralger
Siv Bonde
May Morken
Christina Eikrem

Trosopplæringsutvalg:

Brynjar Sætre
Magnus Stensrud
Marianne Huuse
Ida Jørgensen
Rolf Hay
Stella Mwangi
Kristoffer Brabrand
Espen Hægeland

Giverutvalg:

Kristoffer Brabrand
Steinar Hansen
Tor Martin Synnes

TirsdagsTapas:

Geir Morten Førland
Øyvind Voie
Anita Reitan
Espen Hægeland

Medarbeiderutvalg:

Elisabeth Lund

Julemessekomité:

Anne-Karin Kolbu
Unni Gunnes
Christiane Spilling
Per Øyvind Reitan
Edgar Sande

Praktisk gruppe:

Rune Kjørven
Inger Larsen
Johan Ulvestad
Tove Magnussen
Anne-Karin Kolbu